با استعانت از خداوند متعال، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن نقد ادبی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و انجمن علمی ادبیات داستانی ایران، سومین همایش ملی نقد ادبی در ایران را با محوریت نقد و ادبیات داستانی برگزار می کند.از اهداف این همایش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   • توسعه و نظام بخشی فرهنگ نقد در حوزه ادبیات داستانی
   • ایجاد فرصت برای تبادل آرای صاحبنظران در حوزه نقد داستان
   • معرفی رویکرد های نوین در زمینه نقد داستان
   از استادان، دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری دعوت می نماییم با ارسال مقالات ارزشمند خود مارا در برگزاری هر چه بهتر این همایش همراهی فرمایند.
   • زمان های مهم

    • مهلت ارسال اصل مقالات20 آذر ماه 1392
    • مهلت ثبت نام در کارگاه ها30 آذرماه 1392
    • اعلام نتیجة داوری مقالات30 دیماه 1392
    • زمان برگزاری همایش11 و 12 اسفندماه 1392
   • محورهای همایش

    • نقد ادبیات داستاني
    • بررسي رويكردهاي تازه در نقد ادبيات داستاني
    • آسيب شناسي نقد ادبيات داستاني (نقد نقد)
   جدیدترین اخبار